Enclín

El términu enclín pue referise a:

  • L' enclín orbital, l'ángulu del planu de la órbita d'un astru;
  • L' enclín axal, l'ángulu ente'l planu del ecuador y el planu de la órbita.


páxina de dixebra
Esta ye una páxina de dixebra, una aida a la navegación qu'enumera otres páxines que d'otra forma diben compartir el mesmu títulu.
Si llegasti equí al traviés d'un enllaz internu, por favor, ígualu pa qu'apunte al sitiu correutu.
Control d'autoridaes
  • Proyeutos Wikimedia
  • Wd Datos: Q364636
  • Wd Datos: Q364636